Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
ՍՊԸ նմուշային փաստաթղթեր

Հայտատուի ցանկությամբ կանոնադրության և իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին ժողովի արձանագրության նմուշային օրինակներն ու իրական շահառուի վերաբերյալ հայտարարությունը գրանցման պահին տրամադրվում է ռեգիստրի կողմից (բացառությամբ ոչ ստանդարտ կանոնադրության, որը ներկայացվում է հայտատուի ցանկությամբ):