Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Որոնման բաժին

Այս բաժինը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների որոնման համար։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության համար Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը պատասխանատվություն չի կրում:
Ըստ իրավաբանական անձի տվյալների որոնումը կատարվում պետական գրանցման, ՀՎՀՀ համարներով կամ ձեռնարկության կոդով (ՁԿԴ)։
Ըստ հիմնադրի տվյալների որոնումը կատարվում է անուն ազգանունով, անձնագրի կամ ՀՀ սոցիալական ապահովության քարտի համարով։
Անվճար եւ վճարովի տրամադրվող տեղեկությունների եւ պետական տուրքերի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ կայքի «Ուղեցույց» բաժնից։
  Ըստ գրանցված (հաշվառված) սուբյեկտի տվյալների Ըստ անձի տվյալների