Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
Հիմնական

                                                                ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ

 Բոլոր իրավաբանական անձինք պարտավոր են յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև փետրվարի 20-ը ներկայացնել`

-իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ փոփոխված տեղեկություններ, կամ

-հաստատում առ այն, որ ԻՇ վերաբերյալ ներկայացված վերջին հայտարարագիրը պարունակում է արդիական տեղեկություններ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ։

Եթե հայտարարագիրը ներկայացվում է լիազորված անձի միջոցով, ապա խնդրում ենք լիազորագիրն էլեկտրոնային ֆայլի տեսքով (PDF) ուղարկել գործակալության bo.eregister.am@gmail.com էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

                                                                            ՀԻՇԵՑՈՒՄ

Համապատասխան տեղեկությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելն առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն։

Հարգելի քաղաքացիներ, տեղեկացնում ենք, որ Գործակալությունում առցանց հերթագրման հնարավորությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է։