Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
Հիմնական

                                                                ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ

 Բոլոր իրավաբանական անձինք պարտավոր են յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև փետրվարի 20-ը ներկայացնել`

-իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ փոփոխված տեղեկություններ, կամ

-հաստատում առ այն, որ ԻՇ վերաբերյալ ներկայացված վերջին հայտարարագիրը պարունակում է արդիական տեղեկություններ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ։

Իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը լրացնելու համար լիազորված անձի կողմից լիազորագիրը ներկայացնելու դեպքում՝ լիազորված անձը կարող է մուտք գործել https://e-services.moj.am արդարադատության ոլորտի թվային ծառայությունների հարթակի «Լիազորագրեր» բաժնի «Լիազորված անձի կողմից լիազորագրի տվյալների տրամադրում» ենթաբաժին և «Դիմել առցանց» դաշտում տրված ցուցումները կատարելով կցել համապատասխան լիազորագիրը և հանձնել դիմումը։

Նշված գործողությունները կատարելուց հետո անմիջապես կարող է https://bo.e-register.am կայքի միջոցով լրացնել իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը և ուղարկել հաստատման։

Իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը լրացնելու համար իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից (Տնօրեն, նախագահ...և այլն) լիազորված անձի տվյալները ներկայացնելու դեպքում՝  Ղեկավարը կարող է  մուտք գործել  https://e-services.moj.am արդարադատության ոլորտի թվային ծառայությունների հարթակի «Լիազորագրեր» բաժնի «Գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից լիազորագրի տրամադրում» ենթաբաժին և «Դիմել առցանց» դաշտում կատարելով տրված ցուցումները լրացնել լիազորված անձի պահանջվող տվյալները։

Այս գործողությունը իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից կարող է կատարվել միայն էլեկտրոնային ստորագրության առկայության դեպքում։

Տեղեկացնում ենք, որ այսուհետ  bo.eregister@gmail.com էլ. փոստի հասցեին և Գործակալության  e-register@moj.am պաշտոնական էլ. փոստի հասցեին ուղարկված լիազորագրերին ընթացք չի տրվելու։

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ 010 593916 կամ 010 201725 հեռախոսահամաներով։

 

                                                                            ՀԻՇԵՑՈՒՄ

Համապատասխան տեղեկությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելն առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն։

Հարգելի քաղաքացիներ, տեղեկացնում ենք, որ Գործակալությունում առցանց հերթագրման հնարավորությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է։