Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
Հիմնական

                                                                ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐ

2023 թվականի հունվարի 1-ից բոլոր իրավաբանական անձինք (անկախ կազմակերպաիրավական տեսակից) պարտավոր են Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն ներկայացնել իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր։

 Նշված պարտավորության ժամկետը լրանում է 2023 թվականի ապրիլի 1-ին։

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձի կողմից օրենքում սահմանված ժամկետում իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ չներկայացնելը` համաձայն Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 169.29 հոդվածի, առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն։

                                                                           ՀԻՇԵՑՈՒՄ

Նախորդ տարիներին հայտարարագիր ներկայացրած անձինք ամեն տարի՝ մինչև փետրվարի 20-ը պարտավոր են ներկայացնել հաստատում նախորդ հայտարարագրում նշված տեղեկությունների արդիականության մասին կամ փոփոխված հայտարարագիր։

Համապատասխան տեղեկությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելը ևս առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն։

 

Հարգելի քաղաքացիներ, տեղեկացնում ենք, որ Գործակալությունում առցանց հերթագրման հնարավորությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է։