Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2021 թվականի հաշվետվություն

31.12.2021թ. դրությամբ գրանցված (հաշվառված են`

Կազմակերպաիրավական տեսակ

Քանակ

Անհատ ձեռնարկատեր 149766
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 70953
Հասարակական կազմակերպություն 5659
Անհատական ձեռնարկություն 2956
Արտադրական կոոպերատիվ 2875
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 2807
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1835
Հիմնարկ 1659
Հիմնադրամ 1476
Առանձնացված ստորաբաժանում 1935
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1461
Համատիրություն  727
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 721
Արհեստակցական կազմակերպություն 680
Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն 569
Դուստր ձեռնարկություն 492
Սպառողական կոոպերատիվ  471
Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն 220
Իրավաբանական անձանց միություն 225
Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն  140
Կուսակցություն 115
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ  115
(Կենտրոնական Բանկի կողմից գրանցված կազմակերպություն)  93
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ  61
Կրոնական կազմակերպություն  56
Պետական մարմին  54
Գործատուների միություն 34
Ջրօգտագործողների ընկերություն  18
 (ԱԱՊ) 12
ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 5
Պետական կառավարչական հիմնարկ 2
Արտասահմանյան բանկի ներկայացուցչություն 1
Միջկառավարական ոչ առեվտրային կազմակերպություն 1
Փաստաբանների պալատ 1

 

2021թ. սկզբնական գրանցումների քանակը

 

Կազմակերպաիրավական տեսակ  Քանակ

Անհատ ձեռնարկատեր

19668

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

6768

Փակ բաժնետիրական ընկերություն

112

Բաց բաժնետիրական ընկերություն

1

Առանձնացված ստորաբաժանում

58

Սպառողական կոոպերատիվ

9

Արտադրական կոոպերատիվ

1

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ

13

Հասարակական կազմակերպություն

522

Հիմնարկ

2

Համատիրություն

25

Հիմնադրամ

145

Կուսակցություն

28

Կրոնական կազմակերպություն

1

Պետական մարմին

4

Արհեստակցական կազմակերպություն

8

Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն

27

Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն

2

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 195471  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է  ապահովված 2758 իրավունք:

Իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրի ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի գործարկումից հետո՝ 2021 թվականի ընթացքում ներկայացվել է թվով 507 հայտարարագիր (այդ թվում՝ շահառուների փոփոխությամբ պայմանավորված նոր հայտարարագրեր)։