Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2020 թվականի հաշվետվություն

2020թ. սկզբնական գրանցումների քանակը

 

Կազմակերպաիրավական տեսակ  Քանակ

Անհատ ձեռնարկատեր

20142

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

5700

Փակ բաժնետիրական ընկերություն

121

Բաց բաժնետիրական ընկերություն

11

Առանձնացված ստորաբաժանում

43

Սպառողական կոոպերատիվ

7

Արտադրական կոոպերատիվ

2

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ

22

Հասարակական կազմակերպություն

336

Հիմնարկ

9

Համատիրություն

23

Հիմնադրամ

121

Կուսակցություն

3

Կրոնական կազմակերպություն

3

Պետական մարմին

8

Արհեստակցական կազմակերպություն

10

Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն

11

Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն

4

31.12.2020թ. դրությամբ գրանցված (հաշվառված)  են`

Կազմակերպաիրավական տեսակ

Քանակ

Անհատ ձեռնարկատեր

135252

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

64808

Հասարակական կազմակերպություն

5136

Անհատական ձեռնարկություն

2960

Արտադրական կոոպերատիվ

2880

Փակ բաժնետիրական ընկերություն

2756

Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն

1841

Հիմնարկ

1663

Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն

1449

Առանձնացված ստորաբաժանում

1886

Հիմնադրամ

1335

Բաց բաժնետիրական ընկերություն

730

Համատիրություն

701

Արհեստակցական կազմակերպություն

671

Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն

569

Դուստր ձեռնարկություն

492

Սպառողական կոոպերատիվ

464

Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

220

Իրավաբանական անձանց միություն

229

Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն

140

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ

102

Կուսակցություն

87

Համայնքային կառավարչական հիմնարկ

60

Կրոնական կազմակերպություն

56

Պետական մարմին

51

Գործատուների միություն

34

Ջրօգտագործողների ընկերություն

18

Առեւտրա-արդյունաբերական պալատ

11

ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

5

Ակտիվների համախումբ

3

Պետական կառավարչական հիմնարկ

2