Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2019 թվականի հաշվետվություն

31.12.2019թ դրությամբ գրանցված կազմակերպությունների քանակը

Կազմակերպաիրավական տեսակ  Քանակ

Անհատ ձեռնարկատեր

120250

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

59419

Հասարակական կազմակերպություն

4794

Անհատական ձեռնարկություն

2961

Արտադրական կոոպերատիվ

2884

Փակ բաժնետիրական ընկերություն

2679

Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն

1859

Հիմնարկ

1655

Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն

1431

Առանձնացված ստորաբաժանում

1862

Հիմնադրամ

1212

Բաց բաժնետիրական ընկերություն

727

Համատիրություն

681

Արհեստակցական կազմակերպություն

666

Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն

569

Դուստր ձեռնարկություն

493

Սպառողական կոոպերատիվ

456

Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

220

Իրավաբանական անձանց միություն(ոչ առեւտրային)

228

Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն (Գ/ԿՏ)

140

Կուսակցություն (ԿՍ)

84

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ)

80

Համայնքային կառավարչական հիմնարկ (Համայնքային կառավարչական հիմնարկ)

60

Կրոնական կազմակերպություն

53

Պետական մարմին

43

Գործատուների միություն

34

 

 

2019թ. սկզբնական գրանցումների քանակը

Կազմակերպաիրավական տեսակ  Քանակ

Անհատ ձեռնարկատեր

22103

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

6877

Փակ բաժնետիրական ընկերություն

125

Բաց բաժնետիրական ընկերություն

2

Առանձնացված ստորաբաժանում

72

Սպառողական կոոպերատիվ

13

Արտադրական կոոպերատիվ

7

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ

5

Հասարակական կազմակերպություն

544

Հիմնարկ

8

Համատիրություն

23

Հիմնադրամ

96

Կուսակցություն

3

Կրոնական կազմակերպություն

1

Պետական մարմին

13

Արհեստակցական կազմակերպություն

18

Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն

35

Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն

1