Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2017 թվականի մայիս ամսվա հաշվետվություն

Հաշվետու ժամանակաշրջանում սկզբնական գրանցումների քանակը

Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) 1213
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) 351
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) 4
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ) 1
ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ) 2
Հիմնադրամ (ՀՄԴ) 10
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ) 1
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) 41
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) 5
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) 2

Հաշվառվել է 3 լրատվամիջոց:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 630, որից 240 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 10710  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 281 իրավունք և տրամադրել 58  քաղվածք: