Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2018 թվականի հաշվետվություն

01.01.2019թ դրությամբ գրանցված կազմակերպությունների քանակը

Կազմակերպաիրավական տեսակ  Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 103953
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 52688
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 2579
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 722
Առանձնացված ստորաբաժանում 1811
Հասարակական կազմակերպություն 4222
Հիմնադրամ 1120
Համատիրություն 657
Սպառողական կոոպերատիվ 444
Արտադրական կոոպերատիվ 2851
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 75
Կուսակցություն 81
Կրոնական կազմակերպություն 52
Արհեստակցական կազմակերպություն 645
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1409
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն  1870
Հիմնարկ 1710
Պետական մարմին 37
Իրավաբանական անձանց միություն 244

 

 

2018թ. սկզբնական գրանցումների քանակը

Կազմակերպաիրավական տեսակ  Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 20229
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 6137
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 99
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Առանձնացված ստորաբաժանում 73
Հասարակական կազմակերպություն 478
Հիմնադրամ 103
Համատիրություն 11
Սպառողական կոոպերատիվ 12
Արտադրական կոոպերատիվ 5
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 7
Կուսակցություն 8
Կրոնական կազմակերպություն 2
Հիմնարկ 8
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ 1
Արհեստակցական կազմակերպություն 10
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 35
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն  6
Գործատուների միություն 1
Պետական մարմին 37
Ջրօգտագործողների ընկերություն 1