Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
Հասարակական միավորումների կանոնադրությունների տիտղոսաթերթերի օրինակելի ձևեր

Տիտղոսաթերթի նշված օրինակներում տվյալ իրավաբանական անձի կազմակերպական-իրավական տեսակին և կանոնադրական կառուցվածքին համապատասխան կարող են փոփոխվել.
1.  Իրավաբանական անձի կազմակերպական-իրավական տեսակը (հասարակական կազմակերպություն, կրոնական կազմակերպություն, արհեստակցական կազմակերպություն, կուսակցություն և այլն).
2. Բարձրագույն մարմնի անվանումը (արտահերթ կամ հերթական համագումար, համաժողով, ընդհանուր ժողով, ժողով, կոնֆերանս և այլն).
3.  Գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը (Նախագահ, Տնօրեն, Գործադիր տնօրեն, Ատենապետ և այլն):