Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2016 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության մասնակցությամբ վարչական և քաղաքացիական ընթացիկ գործերի վերաբերյալ