Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2016 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության նախաձեռնությամբ և դիմումների հիմքով հարուցված վարչական վարույթներ