Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2016 թվականի հաշվետվություն

30.12.2016թ. դրությամբ գրանցված են`

Կազմակերպաիրավական տեսակ  Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ)   105614
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)   54411
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ)  4644
Անհատական ձեռնարկություն (Ա/Ձ)   3863
Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ)   3579
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) 2876
ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ)   2235
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) 1915
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ)   1460
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ)   1398
Հիմնադրամ (ՀՄԴ)   1073
Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ)   820
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ)   771
Համատիրություն (ՀՄՏ)   733
Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն (Լ(Տ)Ը)   706
Դուստր ձեռնարկություն (Դ/Ձ)   599
Առանձնացված ստորաբաժանում (Ոչ առեւտրային) (ԱՍ)   483
Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն (Պ/Ձ)   254
Իրավաբանական անձանց միություն(ոչ առեւտրային) (ԻԱՄ)   219
Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն (Գ/ԿՏ) 167
Իրավաբանական անձանց միություն ( առեւտրային ) (ԻԱՄ)  96
Կուսակցություն  (ԿՍ)   80
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ)   54
Կրոնական կազմակերպություն (ԿԿ)  51
Ջրօգտագործողների ընկերություն (ՋԸ)  44
Գործատուների միություն (ԳՄ)   37
Առեւտրա-արդյունաբերական պալատ (ԱԱՊ)  11
Միջկառավարական ոչ առեվտրային կազմակերպություն (ՄՈԱԿ) 1

01.01.2016-30.12.2016 ժամանակաշրջանում սկզբնական պետական գրանցումների (հաշվառումների) գրանցումների քանակը

Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ)   11558
Առանձնացված ստորաբաժանում (Ոչ առեւտրային) (ԱՍ)  12
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ)   57
Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ)   3
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ)  57
Համատիրություն (ՀՄՏ)   17
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ)  54
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)  3510
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)   69
Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ)   6
Իրավաբանական անձանց միություն (ԻԱՄ)   7
Հիմնադրամ (ՀՄԴ)  105
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ)   288
Կուսակցություն (ԿՍ) 9
Կրոնական կազմակերպություն (ԿԿ) 1
Գործատուների միություն (ԳՄ) 1
ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ) 5
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ (Համայնքային կառավարչական հիմնարկ) 16
Պետական կառավարչական հիմնարկ (ՀԻՄՆԱՐԿ) 5
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ) 9
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) 10
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ)   32

Հաշվառվել է 23 լրատվամիջոց, որից 17 թերթ, 6 ամսագիր։
Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  91280 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է 1660 ապահովված իրավունք և տրամադրել 52 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 9577, որից 2775 առցանց: