Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2014 թվականի հաշվետվություն

31.12.2014թ. դրությամբ գրանցված են`

Կազմակերպաիրավական տեսակ  Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ)  95975
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) 48190
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) 4128
Անհատական ձեռնարկություն (Ա/Ձ) 3869
Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ)  3593
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)  2994
ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ)  2373
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)  1779
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ)  1402
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ)  1307
Հիմնադրամ (ՀՄԴ)  917
Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ)  825
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ)  741
Համատիրություն (ՀՄՏ)  716
Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն (Լ(Տ)Ը)  707
Դուստր ձեռնարկություն (Դ/Ձ)  602
Առանձնացված ստորաբաժանում  (Ոչ առեւտրային) (ԱՍ) 467
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ)  389
Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն (Պ/Ձ)  283
Իրավաբանական անձանց միություն (ոչ առեւտրային) (ԻԱՄ)  210
Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն (Գ/ԿՏ)  167
Իրավաբանական անձանց միություն ( առեւտրային ) (ԻԱՄ)  86
Կուսակցություն (ԿՍ)  77
Կրոնական կազմակերպություն (ԿԿ)  49
Ջրօգտագործողների ընկերություն (ՋԸ)  47
Գործատուների միություն (ԳՄ)  35
Առեւտրա-արդյունաբերական պալատ (ԱԱՊ)  11
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ (ՀԻՄՆԱՐԿ)  10
ՀԻՄՆԱՐԿ  14

01.01.2014-30.12.2014 ժամանակաշրջանում սկզբնական պետական գրանցումների (հաշվառումների) գրանցումների քանակը

Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ)   11800
Առանձնացված ստորաբաժանում (Ոչ առեւտրային) (ԱՍ)   39
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ)  32
Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ)   3
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ)   53
Համատիրություն (ՀՄՏ)   10
Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն (Գ/ԿՏ)  1
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)  3168
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)   69
Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ) 1
Իրավաբանական անձանց միություն  (ԻԱՄ)  10
Հիմնադրամ (ՀՄԴ)   81
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ)   294
Կուսակցություն (ԿՍ) 3
Կրոնական կազմակերպություն (ԿԿ) 2
Գործատուների միություն (ԳՄ) 1
ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ) 3
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ (ՀԻՄՆԱՐԿ) 2
Պետական կառավարչական հիմնարկ (ՀԻՄՆԱՐԿ) 2
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ)  21
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)  4
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ)   110

Տեղեկատվության տրամադրում

Տեղեկատվության տրամադրում  Առցանց տեղեկատվության հարցում
6174   3028