Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
Գործակալության կառուցվածքը

Պաշտոնական անվանում՝ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն

Հեռախոսներ՝

Տեղեկատու +374 (10) 20-14-48

ԱՁ վերաբերվող հարցերի դեպքում՝ +374 (10) 20-14-46,

Հասցե՝ Կոմիտաս 49/3, Երեւան 0051, Հայաստան,

Էլ. հասցե՝ e-register@moj.am
Կայք՝ www.e-register.am,

 

Գործակալության պետ՝ Տաթև Մկրտչյան

հեռ.՝ +374 (10) 20-14-61

Գործակալության պետի տեղակալ՝ Լալա Ներսեսյան

հեռ.՝ +374 (10) 59-39-43

Քարտեզ

Բաժիններ Ղեկավար Հեռախոս
Վերակազմակերպումների և հիմնադրամների գրանցման բաժին Գարեգին Խաչատրյան +374 (10) 59-39-14
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին Աննա Մարգարյան +374 (10) 59-39-13
Հասարակական միավորումների գրանցման բաժին Հարություն Խուդգարյան +374 (10) 59-39-11
Տեղեկատվության մշակման բաժին Լաուրա Բաղրամյան +374 (10) 59-39-15
Գրանցման և հաշվառման բաժին Կորյուն Եզեկյան +374 (10) 59-39-10
Երևան քաղաքի սպասարկման բաժին Աննա Դավթյան +374 (10) 59-39-12
Տարածքային սպասարկման գրասենյակների համակարգման բաժին Ռոզա Բաղդասարյան +374 (10) 20-14-46
Հրապարակային ծանուցումների բաժին Գոհար Դանիելյան +374 (10)
Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման բաժին Հռիփսիմե Իսկանդարյան +374 (10) 20-14-38

 

 

Տարածքային սպասարկման գրասենյակներ

Հասցե             
Հանրային ծառայությունների միասնական գրասենյակ ք․Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3շ․

Արտաշատ, հեռախոս՝ (0235)  2-35-57

ք.Արտաշատ, Աթարբեկյան փող.135/2

Արմավիր, հեռախոս՝ (0237) 2-24-20

ք.Արմավիր, Չարենցի 24շ.

Աշտարակ, հեռախոս՝ (0232) 3-19-17

ք.Աշտարակ, Վարդգես Պետրոսյան 60,

Գավառ, հեռախոս՝ (0264) 2-16-75

ք. Գավառ, Զ.Անդրանիկի 14

Վանաձոր, հեռախոս՝ (0322) 4-01-14

ք.Վանաձոր, Տիգրան մեծի 18 ,

Հրազդան, հեռախոս՝ (0223) 2-17-40

ք.Հրազդան,Կենտրոն թ/մ վարչական շենք  2-րդ հարկ
Գյումրի, հեռախոս՝ (0312) 5-87-37

ք.Գյումրի,Կայարանամերձ հրապարակ, «Հայփոստ» ՓԲԸ մասնաճյուղ

Կապան, հեռախոս՝ (0285) 2-52-04 ք.Կապան, Մելիք Ստեփանյան 1
Սիսիան, հեռախոս՝ (0283) 2-35-23 ք.Սիսիան, Սիսական 23Ա, 
Մեղրի, հեռախոս՝ --- ք.Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 1
Եղեգնաձոր, հեռախոս՝ (0281) 2-33-62 ք.Եղեգնաձոր, Շահումյան 24
Վայք, հեռախոս՝ (0282) 2-13-71 ք.Վայք, Շահումյան 16
Իջևան, հեռախոս՝  ք.Իջևան, Երևանյան 10