Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
Ինչպես կատարել առցանց գրանցում/հաշվառում

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրն ապահովում է իրավաբանական անձի (առայժմ միայն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների) , ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատերերի գրանցմում/հաշվառում առցանց եղանակով:

Առցանց եղանակով գրանցում և հաշվառումը իրականացվում է նույնականացման քարտի միջոցով՝  էլեկտրոնային ստորագրության առկայության դեպքում:  

Դիմողը նույնականացման քարտի միջոցով մուտք է գործում համակարգ, որից հետո ավտոմատ կերպով բեռնվում են դիմողի տվյալները ոստիկանության անձնագրային բաժնից, որից հետո հաջորդող քայլերով լրացնում է համապատասխան դաշտերը: Համակարգի կողմից անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման դեպքում գեներացվում են դիմումը, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության դեպքում նաև կանոնադրությունը, հիմնադրի որոշումը կամ արձանագրությունը:

Մինչև վերջնական <Հավաստում> կոճակը սեղմելը անհրաժեշտ է ԷԿԵՆԳ ԲԲԸ կողմից նախորոք բեռված JSignPDF - PDF փաստաթղթերի ստորագրման ծրագրի միջոցով ստորագրել գեներացված փաստաթղթերը և կցել:

Տեղեկացնում ենք, որ առցանցը գրանցվում/հաշվառվում է անիմիջապես, ուստի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն գալու կարիք չկա: