Sign in
Arm Eng Rus
«ԱՐՄ-ԱՐՏ» ՍՊԸ (Այս ընկերության փաստաթղթերը չեն համապատասխանացվել ՔՕ դրույթներին։)
Status Dissolved
Registration number: 278.110.02126 / 1997-07-22
Tax ID: 00421135
Z-Code: 37361431
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ  
ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.