Вход в систему
Arm Eng Rus
«ԱՐՄ-ԱՐՏ» ՍՊԸ (Այս ընկերության փաստաթղթերը չեն համապատասխանացվել ՔՕ դրույթներին։)
Статус Деятельность прекращена
Регистрационный номер: 278.110.02126 / 1997-07-22
Налоговый идентификатор: 00421135
Z-код: 37361431
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Учредитель(и)
Имя Фамилия: / Наименование компании: Гражданство:
ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ  
ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ  
 
Для того чтобы просмотреть полную запись о компании Вы должны войти в систему а затем заплатить за просмотр записи.