Sign in
Arm Eng Rus
«ՄՈՒԼՏԻ-ԲԱՐԴ» ՍՊԸ
Status Dissolved
Registration number: 42.110.01696 / 1999-12-09
Tax ID: 03520976
Z-Code: 37469223
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԲԱՐԴՈՆ France
ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.