Вход в систему
Arm Eng Rus
«ՄՈՒԼՏԻ-ԲԱՐԴ» ՍՊԸ
Статус Деятельность прекращена
Регистрационный номер: 42.110.01696 / 1999-12-09
Налоговый идентификатор: 03520976
Z-код: 37469223
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Учредитель(и)
Имя Фамилия: / Наименование компании: Гражданство:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԲԱՐԴՈՆ Франция
ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ (Մասնակցությունը դադարեցված է) АРМЕНИЯ
 
Для того чтобы просмотреть полную запись о компании Вы должны войти в систему а затем заплатить за просмотр записи.