Sign in
Arm Eng Rus
«ՄԵԿ ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ
Status Dissolved
Registration number: 11.110.01444 / 1998-01-20
Tax ID: 03516207
Z-Code: 37402265
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԾԱՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
«ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՀՈՎԻԿ» ԱՁ  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.