Вход в систему
Arm Eng Rus
«ՄԵԿ ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ
Статус Деятельность прекращена
Регистрационный номер: 11.110.01444 / 1998-01-20
Налоговый идентификатор: 03516207
Z-код: 37402265
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Учредитель(и)
Имя Фамилия: / Наименование компании: Гражданство:
ԾԱՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
«ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՀՈՎԻԿ» ԱՁ  
 
Для того чтобы просмотреть полную запись о компании Вы должны войти в систему а затем заплатить за просмотр записи.