Sign in
Arm Eng Rus
«ԻՆԿՈ» ՊԱՆՍԻՈՆԱՏ ՍՊԸ
Status Dissolved
Registration number: 222.110.00211 / 2003-11-03
Tax ID: 02570352
Z-Code: 39101154
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՖՈՐՏԷՔՍ ԻՆՎԵՍԹՄԵՆՏՍ ԳՐՈՒՊ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.