Вход в систему
Arm Eng Rus
«ԻՆԿՈ» ՊԱՆՍԻՈՆԱՏ ՍՊԸ
Статус Деятельность прекращена
Регистрационный номер: 222.110.00211 / 2003-11-03
Налоговый идентификатор: 02570352
Z-код: 39101154
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Учредитель(и)
Имя Фамилия: / Наименование компании: Гражданство:
ՖՈՐՏԷՔՍ ԻՆՎԵՍԹՄԵՆՏՍ ԳՐՈՒՊ (Մասնակցությունը դադարեցված է) АРМЕНИЯ
 
Для того чтобы просмотреть полную запись о компании Вы должны войти в систему а затем заплатить за просмотр записи.