Sign in
Arm Eng Rus
«ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ ՊԵՏՐՈԼ» ՍՊԸ
Status Dissolved
Registration number: 11.110.02042 / 2003-05-14
Tax ID: 03525034
Z-Code: 39080452
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՔՈՉԱՐՅԱՆ ՍԵՎԱՆ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՄԿՐՏԻՉ (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
«ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՓ» ԿՈՆՑԵՌՆ  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.