Вход в систему
Arm Eng Rus
«ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ ՊԵՏՐՈԼ» ՍՊԸ
Статус Деятельность прекращена
Регистрационный номер: 11.110.02042 / 2003-05-14
Налоговый идентификатор: 03525034
Z-код: 39080452
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Учредитель(и)
Имя Фамилия: / Наименование компании: Гражданство:
ՔՈՉԱՐՅԱՆ ՍԵՎԱՆ (Մասնակցությունը դադարեցված է) АРМЕНИЯ
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՄԿՐՏԻՉ (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ (Մասնակցությունը դադարեցված է) АРМЕНИЯ
«ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՓ» ԿՈՆՑԵՌՆ  
 
Для того чтобы просмотреть полную запись о компании Вы должны войти в систему а затем заплатить за просмотр записи.