Sign in
Arm Eng Rus
«ՊԱՐԱԴԻԳՄԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ՀՄԴ - «PARADIGMA» EDUCATIONAL FOUNDATION Fund

BOR declarations
Real Owners Declaration
հայտարարագրի հաստատման ամսաթիվ 07/02/2023
ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Name
«ՊԱՐԱԴԻԳՄԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Name English
«PARADIGMA» EDUCATIONAL FOUNDATION
Public Service Number
222.160.1051571
Registration date
2018-12-26
Declaration type
Is company listed?
No
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
First name
Հասմիկ
Last name
Կյուրեղյան
Citizenship
Հայաստան
Date of becoming real owner
12/26/2018
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>3. </b>Հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ
Yes
Նշումներ
Additional notes