Вход в систему
Arm Eng Rus
«ՊԱՐԱԴԻԳՄԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ՀՄԴ - Фонд "«ПАРАДИГМА» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД"

Декларации БС
Декларация о реальных владельцах
Дата утверждения декларации 07/02/2023
ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Название
«ՊԱՐԱԴԻԳՄԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Name English
«PARADIGMA» EDUCATIONAL FOUNDATION
Регистрационный номер
222.160.1051571
Дата регистрации
2018-12-26
Тип декларации
Имеет зачисленную компанию?
Нет
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Имя
Հասմիկ
Фамилия
Կյուրեղյան
Гражданство
Հայաստան
Дата вступления в права собственности
12/26/2018
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>3. </b>Հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ
Да
Նշումներ
Дополнительные заметки