Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
«ՆԻԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

ԻՇ հայտարարագրեր
Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր
հայտարարագրի հաստատման ամսաթիվ 01/02/2024
ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անվանում
«ՆԻԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ»
Անուն լատինատառ*
Գրանցման համար
290.110.03841
Գրանցման ամսաթիվ
2009-05-06
Հայտարարագրի տեսակ
Կազմակերպությունը ցուցակված է
Ոչ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
Կիմա
Ազգանուն
Մկրտչյան
Քաղաքացիություն
Հայաստան
Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվ
05/12/2014
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>1. </b>Ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում*
Այո
Մասնակցության չափ, %
80 %
Իրական շահառուն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի՝
Ուղղակի մասնակցություն
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
Հայկ
Ազգանուն
Գևորգյան
Քաղաքացիություն
Հայաստան
Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվ
05/06/2009
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>1. </b>Ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում*
Այո
Մասնակցության չափ, %
20 %
Իրական շահառուն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի՝
Ուղղակի մասնակցություն