Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՎԻԱՈՒՂԻՆԵՐ» ՍՊԸ

ԻՇ հայտարարագրեր
Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր
հայտարարագրի հաստատման ամսաթիվ 22/02/2023
ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անվանում
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՎԻԱՈՒՂԻՆԵՐ»
Անուն լատինատառ*
ARMENIAN AIRLINES
Գրանցման համար
286.110.1163514
Գրանցման ամսաթիվ
2021-02-16
Հայտարարագրի տեսակ
Կազմակերպությունը ցուցակված է
Ոչ
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
Արարատ
Ազգանուն
Սարգսյան
Քաղաքացիություն
Հայաստան
Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվ
01/03/2023
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>3. </b>Հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ
Այո
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
Հերմինե
Ազգանուն
Հովհաննիսյան
Քաղաքացիություն
Հայաստան
Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվ
01/03/2023
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
Միխայիլ
Ազգանուն
Ասրիյան
Քաղաքացիություն
Հայաստան
Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվ
01/03/2023
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
Ռոսեն
Ազգանուն
Բոյանով
Քաղաքացիություն
Բուլղարիա
Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվ
01/03/2023
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>1. </b>Ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում*
Այո
Մասնակցության չափ, %
24 %
Իրական շահառուն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի՝
Ուղղակի մասնակցություն
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
Օզ
Ազգանուն
Յակուպխանոգուլարինդան
Քաղաքացիություն
Շվեյցարիա
Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվ
01/03/2023
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>1. </b>Ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում*
Այո
Մասնակցության չափ, %
25 %
Իրական շահառուն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի՝
Ուղղակի մասնակցություն
Նշումներ
Լրացուցիչ նշումներ