Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
«ԷՆ ԷՌ ԷՄ (ՆԵՅՉՐԼ ՌԻՍՈՐՍ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ)» ՓԲԸ

ԻՇ հայտարարագրեր
Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր
հայտարարագրի հաստատման ամսաթիվ 03/02/2022
ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անվանում
«ԷՆ ԷՌ ԷՄ (ՆԵՅՉՐԼ ՌԻՍՈՐՍ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ)»
Անուն լատինատառ*
NRM (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT)
Գրանցման համար
290.120.1143041
Գրանցման ամսաթիվ
2020-08-24
Հայտարարագրի տեսակ
Կազմակերպությունը ցուցակված է
Ոչ
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՑՈՒՑԱԿՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
Սասուն
Երկրորդ անուն
Ազգանուն
Ավետիսյան
Հայրանուն
Սլավիկի
Անուն լատինատառ
Sasun
Երկրորդ անուն լատինատառ
Ազգանուն լատինատառ
Avetisyan
Հայրանունը լատինատառ
Ծնված
12/23/1976
Քաղաքացիություն
Հայաստան
Նշում քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի վերաբերյալ
Ո՞ւնի քաղաքական ազդեցություն
Ոչ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ
Գործատուի անվանում
«Ապառաժ Մայնինգ» ՍՊԸ
Պաշտոն
Հասցե
Պետություն
Հայաստան
Մարզ
ԵՐԵՎԱՆ
Համայնք
ԵՐԵՎԱՆ
Վարչատարածքային բաժանում (շրջան)
ԿԵՆՏՐՈՆ
Փողոց
Թումանյան
Փոստային դասիչ
0001
Շինության տեսակ
Շենք
Շենք
12
Տուն/բնակարան
4
Պաշտոնավարման տեսակ
Համատեղությամբ
Տվյալներ
Գործատուի անվանում
«Էս Ընդ Էյ Մայնինգ» ՍՊԸ
Պաշտոն
Հասցե
Պետություն
Հայաստան
Մարզ
ԵՐԵՎԱՆ
Համայնք
ԵՐԵՎԱՆ
Վարչատարածքային բաժանում (շրջան)
ԿԵՆՏՐՈՆ
Փողոց
Թումանյան
Փոստային դասիչ
0010
Շինության տեսակ
Շենք
Շենք
9
Տուն/բնակարան
46
Գործատուի անվանում
«Լիճքվազ» ՓԲԸ
Պաշտոն
Հասցե
Պետություն
Հայաստան
Մարզ
ԵՐԵՎԱՆ
Համայնք
ԵՐԵՎԱՆ
Վարչատարածքային բաժանում (շրջան)
ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ
Փողոց
Անդրանիկի
Փոստային դասիչ
0064
Շինության տեսակ
Շենք
Շենք
56
Տուն/բնակարան
10
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>1. </b>Առանձին կամ փոխկապակցված անձի հետ համատեղ վերահսկում է կամ տիրապետում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի առնվազն 10 տոկոս (քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի դեպքում անկախ չափից) մասնակցության
Այո
Բաժնետոմսերի քանակը
45
Մասնակցության չափ, %
75 %
ԻՇ կարգավիճակ ձեռք բերելու սկիզբը
08/24/2020
Իրական շահառուն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի՝
Ուղղակի մասնակցություն
<b>5. </b>Իրավասու է նշանակելու կամ ազատելու Կազմակերպության կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց
Այո
<b>7. </b>Հանդիսանում է Կազմակերպության կառավարման միանձնյա կամ կոլեգիալ մարմինների անդամ, եթե Կազմակերպությունն Ընդերքի մասին օրենսգրքով իրական շահառուների հայտարարագրի կամ իրական շահառուների վերաբերյալ փոփոխված տեղեկությունների վերաբերյալ քաղվածք ներկայացնելու պարտավորություն ունեցող իրավաբանական անձ է:
Այո
<i class="icon-disabled-checkbox"></i>
Բաժնետերերի (մասնակիցների) ընդհանուր ժողովի անդամ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
Սամվել
Երկրորդ անուն
Ազգանուն
Իվանյան
Հայրանուն
Լյովայի
Անուն լատինատառ
Samvel
Երկրորդ անուն լատինատառ
Ազգանուն լատինատառ
Ivanyan
Հայրանունը լատինատառ
Ծնված
04/26/1977
Քաղաքացիություն
Հայաստան
Նշում քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի վերաբերյալ
Ո՞ւնի քաղաքական ազդեցություն
Ոչ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ
Գործատուի անվանում
«Էն Էռ Էմ (Նեյչրլ Ռիսորս Մենեջմենթ)» ՓԲԸ
Պաշտոն
Հասցե
Պետություն
Հայաստան
Մարզ
ԵՐԵՎԱՆ
Համայնք
ԵՐԵՎԱՆ
Վարչատարածքային բաժանում (շրջան)
ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ
Փողոց
Անդրանիկի
Փոստային դասիչ
0064
Շինության տեսակ
Շենք
Շենք
56
Տուն/բնակարան
10
Պաշտոնավարման տեսակ
Համատեղությամբ
Տվյալներ
Գործատուի անվանում
«Լիճքվազ» ՓԲԸ
Պաշտոն
Հասցե
Պետություն
Հայաստան
Մարզ
ԵՐԵՎԱՆ
Համայնք
ԵՐԵՎԱՆ
Վարչատարածքային բաժանում (շրջան)
ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ
Փողոց
Անդրանիկի
Փոստային դասիչ
0064
Շինության տեսակ
Շենք
Շենք
56
Տուն/բնակարան
10
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>1. </b>Առանձին կամ փոխկապակցված անձի հետ համատեղ վերահսկում է կամ տիրապետում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի առնվազն 10 տոկոս (քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի դեպքում անկախ չափից) մասնակցության
Այո
Բաժնետոմսերի քանակը
12
Մասնակցության չափ, %
20 %
ԻՇ կարգավիճակ ձեռք բերելու սկիզբը
12/25/2020
Իրական շահառուն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի՝
Ուղղակի մասնակցություն
<b>5. </b>Իրավասու է նշանակելու կամ ազատելու Կազմակերպության կառավարման մարմիններում ընդգրկված անձանց
Այո
<b>7. </b>Հանդիսանում է Կազմակերպության կառավարման միանձնյա կամ կոլեգիալ մարմինների անդամ, եթե Կազմակերպությունն Ընդերքի մասին օրենսգրքով իրական շահառուների հայտարարագրի կամ իրական շահառուների վերաբերյալ փոփոխված տեղեկությունների վերաբերյալ քաղվածք ներկայացնելու պարտավորություն ունեցող իրավաբանական անձ է:
Այո
<i class="icon-disabled-checkbox"></i>
Բաժնետերերի (մասնակիցների) ընդհանուր ժողովի անդամ
<i class="icon-disabled-checkbox"></i>
Գործադիր մարմնի ղեկավար
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
Վահրամ
Երկրորդ անուն
Ազգանուն
Ավագյան
Հայրանուն
Գագիկի
Անուն լատինատառ
Vahram
Երկրորդ անուն լատինատառ
Ազգանուն լատինատառ
Avagyan
Հայրանունը լատինատառ
Ծնված
05/20/1979
Քաղաքացիություն
Հայաստան
Նշում քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի վերաբերյալ
Ո՞ւնի քաղաքական ազդեցություն
Ոչ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ
Գործատուի անվանում
«ԼԻՃՔՎԱԶ» ՓԲԸ
Պաշտոն
Հասցե
Պետություն
Հայաստան
Մարզ
ԵՐԵՎԱՆ
Համայնք
ԵՐԵՎԱՆ
Վարչատարածքային բաժանում (շրջան)
ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ
Փողոց
Անդրանիկի
Փոստային դասիչ
0064
Շինության տեսակ
Շենք
Շենք
56
Տուն/բնակարան
10
Պաշտոնավարման տեսակ
Համատեղությամբ
Տվյալներ
Գործատուի անվանում
«Էն Էռ Էմ (Նեյչրլ Ռիսորս Մենեջմենթ)» ՓԲԸ
Պաշտոն
Հասցե
Պետություն
Հայաստան
Մարզ
ԵՐԵՎԱՆ
Համայնք
ԵՐԵՎԱՆ
Վարչատարածքային բաժանում (շրջան)
ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ
Փողոց
Անդրանիկի
Փոստային դասիչ
0064
Շինության տեսակ
Շենք
Շենք
56
Տուն/բնակարան
10
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>7. </b>Հանդիսանում է Կազմակերպության կառավարման միանձնյա կամ կոլեգիալ մարմինների անդամ, եթե Կազմակերպությունն Ընդերքի մասին օրենսգրքով իրական շահառուների հայտարարագրի կամ իրական շահառուների վերաբերյալ փոփոխված տեղեկությունների վերաբերյալ քաղվածք ներկայացնելու պարտավորություն ունեցող իրավաբանական անձ է:
Այո
<i class="icon-disabled-checkbox"></i>
Բաժնետերերի (մասնակիցների) ընդհանուր ժողովի անդամ
Նշումներ
Լրացուցիչ նշումներ