Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
«ՋԵՐՄՈՒԿ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ

ԻՇ հայտարարագրեր
Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր
հայտարարագրի հաստատման ամսաթիվ 01/03/2023
ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անվանում
«ՋԵՐՄՈՒԿ ԳՐՈՒՊ»
Անուն լատինատառ*
Jermuk Group CJSC
Գրանցման համար
20.120.00145
Գրանցման ամսաթիվ
1996-05-24
Հայտարարագրի տեսակ
Կազմակերպությունը ցուցակված է
Ոչ
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
Վահագն
Երկրորդ անուն
Ազգանուն
Արսենյան
Անուն լատինատառ
Vahagn
Երկրորդ անուն լատինատառ
Ազգանուն լատինատառ
Arsenyan
Ծնված
08/17/1993
Քաղաքացիություն
Հայաստան
Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվ
12/06/2017
Վերահսկողության իրականացում
Միայնակ
Նշում քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի վերաբերյալ
Ո՞ւնի քաղաքական ազդեցություն
Ոչ
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>1. </b>Ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում*
Այո
Մասնակցության չափ, %
100
Իրական շահառուն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի՝
Ուղղակի մասնակցություն
<b>2. </b>Իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը
Այո