Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԲԸ

ԻՇ հայտարարագրեր
Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր
հայտարարագրի հաստատման ամսաթիվ 31/05/2021
ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անվանում
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ»
Անուն լատինատառ*
"HAEK" CJSC
Գրանցման համար
83.120.00035
Գրանցման ամսաթիվ
1996-07-29
Հայտարարագրի տեսակ
Կազմակերպությունը ցուցակված է
Ոչ
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՑՈՒՑԱԿՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Նշումներ
Լրացուցիչ նշումներ
ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ն հանդիսանում է 100 տոկոս պետական մասնակցությամբ ընկերություն