Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
«ԱՐՄԵՆԻԱ ԹԻ-ՎԻ» ՓԲԸ (Ուշադրություն. կիրառված է սահմանափակում)

ԻՇ հայտարարագրեր
Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր
հայտարարագրի հաստատման ամսաթիվ 09/11/2021
ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անվանում
«ԱՐՄԵՆԻԱ ԹԻ-ՎԻ»
Անուն լատինատառ*
Գրանցման համար
273.120.02354
Գրանցման ամսաթիվ
1998-07-23
Հայտարարագրի տեսակ
Կազմակերպությունը ցուցակված է
Ոչ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
Ռոբերտ
Ազգանուն
Հովհաննիսյան
Քաղաքացիություն
Հայաստան
Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվ
06/29/2018
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>1. </b>Ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում*
Այո
Մասնակցության չափ, %
100 %
Իրական շահառուն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի՝
Անուղղակի մասնակցություն
<b>2. </b>Իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով
Այո
Ռեզիդենտ
Այո
Անվանումը
Պանարմ ՍՊԸ
Անվանումը լատինատառ
Panarm LLC
Գրանցման համար
80.110.52532
ՀՎՀՀ
03314682
Տնօրենի անուն
Արտակ
Տնօրենի ազգանուն
Մուրադյան
Տնօրենի անուն լատինատառ
Artak
Տնօրենի ազգանուն լատինատառ
Muradyan
Հասցե
Պետություն
Հայաստան
Մարզ
ԵՐԵՎԱՆ
Համայնք
ԵՐԵՎԱՆ
Վարչատարածքային բաժանում (շրջան)
ԴԱՎԹԱՇԵՆ
Փողոց
Եղվարդի խճուղի
Փոստային դասիչ
0054
Շինության տեսակ
Շենք
Շենք
Տուն/բնակարան
Հեռախոս
Բորսայի տվյալներ