Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
«ՓՐՈՋԵՔԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՅՈՒՆԻԹ» ՓԲԸ

ԻՇ հայտարարագրեր
Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր
հայտարարագրի հաստատման ամսաթիվ 09/05/2024
ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անվանում
«ՓՐՈՋԵՔԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՅՈՒՆԻԹ»
Անուն լատինատառ*
PROJECT MANAGEMENT UNIT
Գրանցման համար
264.120.08790
Գրանցման ամսաթիվ
2009-10-13
Հայտարարագրի տեսակ
Կազմակերպությունը ցուցակված է
Ոչ
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
ԱՐՄԵՆ
Ազգանուն
ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Քաղաքացիություն
Հայաստան
Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվ
11/04/2019
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>1. </b>Ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում*
Այո
Մասնակցության չափ, %
99 %
Իրական շահառուն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի՝
Ուղղակի մասնակցություն
Նշումներ
Լրացուցիչ նշումներ