Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
«ՄՈՒԼՏԻ ՄԵԴԻԱ-ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԻՎԻ» ՓԲԸ (Ուշադրություն. կիրառված է սահմանափակում)

ԻՇ հայտարարագրեր
Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր
հայտարարագրի հաստատման ամսաթիվ 01/11/2021
ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անվանում
«ՄՈՒԼՏԻ ՄԵԴԻԱ-ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԻՎԻ»
Անուն լատինատառ*
Multi Media-Kentron TV CJSC
Գրանցման համար
264.120.05866
Գրանցման ամսաթիվ
2002-07-23
Հայտարարագրի տեսակ
Կազմակերպությունը ցուցակված է
Ոչ
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Անուն
Սեդրակ
Ազգանուն
Առուստամյան
Քաղաքացիություն
Հայաստան
Իրական շահառու դառնալու ամսաթիվ
07/28/2010
ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼՈՒ ՀԻՄՔ
<b>1. </b>Ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում*
Այո
Մասնակցության չափ, %
100 %
Իրական շահառուն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի՝
Ուղղակի մասնակցություն
Նշումներ
Լրացուցիչ նշումներ