Вход в систему
Arm Eng Rus
«ՉԵՐԱՄԻԶԻԱ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ» ՍՊԸ - ООО """"
Статус В гос. реестре не записана информация о процессе ликвидации или прекращении деятельности юр. лица
Регистрационный номер: 286.110.1054336 / 2019-01-21
Налоговый идентификатор: 02690525
Z-код: 51417584
Обновленная запись: 286.110.1054336 / 2019-01-21
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Учредитель(и)
Имя Фамилия: / Наименование компании: Гражданство:
«ԻՏԱԼԻԱՆ ՍՏՈՈՒՆՎԵՅՐ ՍՌԼ»  
«ԱԹՐԵՅՈՒ ԷՅԺԱ ՀՈԼԴԻՆԳ ԼԻՄԻԹԵԴ» (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
 
Для того чтобы просмотреть полную запись о компании Вы должны войти в систему а затем заплатить за просмотр записи.