Вход в систему
Arm Eng Rus
«ՕԼԻՄԵՆ» ՍՊԸ
Статус Деятельность прекращена
Регистрационный номер: 286.110.05633 / 2005-02-09
Налоговый идентификатор: 02576668
Z-код: 39147564
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Учредитель(и)
Имя Фамилия: / Наименование компании: Гражданство:
«ՀԵՍՊԵՐ ՎԵՆՉՐՍ»  
«ՀԱՅԱՍՏ.ԱԶԳ.ՕԼԻՄՊ.ԿՈՄ»ԻԱՄ  
 
Для того чтобы просмотреть полную запись о компании Вы должны войти в систему а затем заплатить за просмотр записи.