Вход в систему
Arm Eng Rus
«ԱԼՊԻՆԱ-ՏՏ» ՍՊԸ (Внимание: применено ограничение)
Статус В гос. реестре не записана информация о процессе ликвидации или прекращении деятельности юр. лица
Регистрационный номер: 286.110.05587 / 2004-12-21
Налоговый идентификатор: 02576239
Z-код: 39141337
Обновленная запись: 286.110.05587 / 2004-12-21
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Учредитель(и)
Имя Фамилия: / Наименование компании: Гражданство:
ՊԵՏԻԿՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ Украина
 
Для того чтобы просмотреть полную запись о компании Вы должны войти в систему а затем заплатить за просмотр записи.