Вход в систему
Arm Eng Rus
«ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ» ԿՈՆՑԵՌՆ ՍՊԸ
Статус В гос. реестре не записана информация о процессе ликвидации или прекращении деятельности юр. лица
Регистрационный номер: 42.110.01460 / 1998-02-26
Налоговый идентификатор: 03516447
Z-код: 37405418
Обновленная запись: 42.110.01460 / 1998-02-26
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Учредитель(и)
Имя Фамилия: / Наименование компании: Гражданство:
«ՄԵԿ ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ»  
«ՏԵԽՆԱԼՅՈՒՄԻՆ»  
«ՖԻՐՄԱ ՆՅՈՒ»  
«ՄԵԿ»  
«ԷՐԵԲՈՒՆԻ-2»  
«ԱՆԻ»  
«ՍԻՍ-96»  
 
Для того чтобы просмотреть полную запись о компании Вы должны войти в систему а затем заплатить за просмотр записи.