Вход в систему
Arm Eng Rus
«ՍԱԳԱՏԻ» ՍՊԸ
Статус В гос. реестре не записана информация о процессе ликвидации или прекращении деятельности юр. лица
Регистрационный номер: 282.110.06471 / 2009-06-12
Налоговый идентификатор: 00867956
Z-код: 39330185
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Учредитель(и)
Имя Фамилия: / Наименование компании: Гражданство:
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱԼՎԻՆԱ (Մասնակցությունը դադարեցված է) АРМЕНИЯ
ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ՏԱՐԻԵԼ АРМЕНИЯ
ՍԱԼՈՅԱՆ ԳԱՐԻԿ Франция
 
Для того чтобы просмотреть полную запись о компании Вы должны войти в систему а затем заплатить за просмотр записи.