Вход в систему
Arm Eng Rus
«ՍՊԻՏԱԿ ԿԱՄԱՐ» ՍՊԸ (Внимание: применено ограничение)
Статус В гос. реестре не записана информация о процессе ликвидации или прекращении деятельности юр. лица
Регистрационный номер: 264.110.07399 / 2006-02-06
Налоговый идентификатор: 00250089
Z-код: 39177849
Обновленная запись: 264.110.07399 / 2006-02-06
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Учредитель(и)
Имя Фамилия: / Наименование компании: Гражданство:
ԱԽՈՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾ АРМЕНИЯ
Արագած Ախոյան АРМЕНИЯ
 
Для того чтобы просмотреть полную запись о компании Вы должны войти в систему а затем заплатить за просмотр записи.