Sign in
Arm Eng Rus
«ԱՐԾԱՐՍՈ» ՍՊԸ
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 13.110.00955 / 2008-04-02
Tax ID: 04112386
Z-Code: 39274676
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ARMENIA
ԹՈՓՉՅԱՆ ԵՎԳԵՆԻ ՌՈՒՍՏԱՄԻ Russia
Արտակ Կարապետի Բարսեղյան ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.