Sign in
Arm Eng Rus
«ՀՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱ-ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» Պ/Ձ (Այս ընկերության փաստաթղթերը չեն համապատասխանացվել ՔՕ դրույթներին։)
Status Dissolved
Registration number: 282.140.00262 / 1994-09-25
Tax ID:
Z-Code: 481117
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.