Sign in
Arm Eng Rus
«ՀՀ ՊԱՐԵՆԻ ԵՎ ՄԹԵՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԻՆՈՒ ԿՈՄԲԻՆԱՏ ՊՁ» Պ/Ձ (Այս ընկերության փաստաթղթերը չեն համապատասխանացվել ՔՕ դրույթներին։)
Status Dissolved
Registration number: 286.140.00158 / 1994-07-20
Tax ID:
Z-Code: 402000
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.