Sign in
Arm Eng Rus
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 1ՇՈՒԿԱ» Դ/Ձ Դ/Ձ
Status Dissolved
Registration number: 286.070.01336 / 1995-06-06
Tax ID: 02501649
Z-Code: 1593060
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.