Sign in
Arm Eng Rus
«ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆ» ՀԿ - «QAGHAQACU IRAVUNQNERI PASHTPAN» NGO
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 211.171.113857 / 2012-06-13
Tax ID: 02253559
Z-Code: 42012796
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.