Sign in
Arm Eng Rus
«ԿԱՄԵԼԻԱ» ՍՊԸ
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 271.110.00953 / 1996-05-27
Tax ID: 01200273
Z-Code: 37200225
Obsoleted by: 271.110.00953 / 1996-05-27
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՄՆԱՆՑԱԿԱՆՅԱՆ ԷԼԵՈՆՈՐԱ ARMENIA
ԴԱՎՈՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ Հ. (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
ԱԶԻԶՅԱՆ ՆԻՆԱ ԱՐՍԵՆԻ (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ Կ. (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.