Sign in
Arm Eng Rus
«ՄՈՒԼՏԻ ՍԻՍ» ՍՊԸ
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 290.110.01476 / 1996-10-04
Tax ID: 01800504
Z-Code: 28479027
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ ՄԻՆԱՍ (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆ (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
ՍԱՖԱՐՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
ՔՈՉԱՐՅԱՆ ԱՐԱՄ (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
ՄԱԴԱԹՅԱՆ ԷԴԻԿ (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
9 ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐ  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.