Sign in
Arm Eng Rus
«ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻ» ԿԿ - HAYASTANYAYC ARAQELAKAN SURB YEKEGHECI RO
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 211.173.54868 / 2011-12-07
Tax ID: 04703401
Z-Code: 41422787
Obsoleted by: 211.173.54868 / 2011-12-07
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.