Sign in
Arm Eng Rus
«ՖՈՐՑԱ» ՍՊԸ
Status Dissolved
Registration number: 286.110.07400 / 2009-11-13
Tax ID: 02593561
Z-Code: 39343377
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՊԱՊՅԱՆ ԳՈՀԱՐ ԹՈՐԳՈՄԻ Russia
ՊԱՊՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ ՅՈՒՐԻԿԻ Russia
ՊԱՊՅԱՆ ՌԱՖԱՅԵԼ ՅՈՒՐԻԿԻ Russia
ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԿՈԼՅԱՅԻ ARMENIA
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՐԳԱՄ ՀՈՎԻԿԻ ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.